O firmie

Historia powstania – sierpień 1944 r. miesiąc po wyzwoleniu Niska.
Wobec zaistniałych trudności w zaopatrzeniu w podstawowe artykuły żywnościowe Pan Bruzi Franciszek poddał swoim znajomym i kolegom  myśl zorganizowania spółdzielni. Pomimo różnych trudności na zebraniu Rady Robotniczej w poniemieckich Zakładach Frankego w dniu 02.11.1944 r. wybrano Zarząd Spółdzielni, której nadano nazwę Robotnicza Spółdzielnia „Nasz Sklep”.
Z czasem nastąpiła zmiana nazwy na PSS „Społem” i podlegała Oddziałowi Okręgowemu w Rzeszowie jako Oddział w Nisku.
 W 1975 r. w związku z nowym podziałem administracyjnym podlegała WSS „Społem” w Tarnobrzegu do 1983r.Obecnie spółdzielnia prowadzi działalność w 12 sklepach.
Oprócz działalności detalicznej nasza spółdzielnia specjalizuje się w wypieku zdrowego pieczywa we własnej piekarni.

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców oferuje duży wybór towarów, miłą obsługę i daje zatrudnienie 62 osobom.