Zarząd

Elżbieta Zybura      - Prezes Zarządu
Danuta Dyba          - Główny Księgowy
Małgorzata Drelich - Członek Zarządu
 

Rada Nadzorcza:

Danuta Dąbek-Zboroch- Przewodnicząca RN

Eugenia Grzywacz - Z-ca Przew. RN

Józefa Paszko - Sekretarz RN

Teresa Czarnota  - członek
Teresa Niemiec    - członek

Wanda Koziar      - członek
Maria Pokora       - członek