Członkowie

"Społem" PSS w Nisku zrzesza 100 członków. Przystępując do  Spółdzielni członek obowiązany jest do wniesienia wpisowego oraz wpłacenia co najmniej jednego udziału.